Josep Guinovart · Mèxic

El seu primer viatge a Mèxic en 1972 significa per en Josep Guinovart l' inici d'una estreta i entranyable relació amb el país, amb la seva cultura i amb la seva gent. Aquest fet causa una profundíssima impressió en l'artista davant la força i el misteri de la cultura mexicana, trencant els esquemes derivats de la seva ànima i formació europea.

Es a partir d'aquell moment on, no sols les obres realitzades a Mèxic, sinó també la seva creació futura, rep l'influència de les experiències allí viscudes en les diverses estances realitzades al llarg de la seva vida

Obres disponibles

Cartell museu Bosque de Chapultepec

Sèrie León Felipe · I

Sèrie León Felipe · II

Sèrie León Felipe · III