Juan Luis Chávez

Per a Juan Luis crear és frenar el món. És un espai de pau, un moment per a meditar. Un lloc oníric en el qual deixa a les seves mans fluir i permet siguin el mitjà a través del qual l’univers crea i es manifesta.

Juan Luis ens diu que som energia i l’apassiona el fet que tot objecte vibri a una certa freqüència. Li sembla màgic el poder crear “éssers inerts” com ell mateix els defineix, capaços d’emetre freqüències i vibrar o transmetre qualsevol emoció o sentiment.

La sèrie “Deidades” es una mostra del seu domini en aconseguir harmonitzar i generar ambients i sentiments positius al voltant de les seves creacions.

Deidades · Obres disponibles