Matt ┛Denegrevaught · Cosmovisión ancestral

La visió del món i la manera d'interpretar la realitat, en general, va canviant segons l'època en la qual es trobi la humanitat, reflectint l'evolució del seu procés actual. En observar aquest fet, trobem que l'única cosa permanent és el canvi. I en observar la permanència en si mateixa, trobem l'eternitat.

Existeix una cosmovisió que es remunta fins a l'origen dels nostres ancestres i que es manté intacta, més enllà dels canvis i evolucions. Una cosmovisió ancestral i al mateix temps tan fresca com una flor recentment oberta.

Aquesta cosmovisió és la perspectiva alternativa, que simplement és l'eterna veritat manifestant-se en la realitat, reflectint els colors de l'estació del moment. Dit d'una altra forma, és l'essència intrínseca de totes les coses. És a dir, l'esperit.

Obres disponibles

Epicentro

Origen

Cariño

Florecimiento

Libertad