Mauricio Silerio

Artista visual de formació autodidàctica, Mauricio Silerio rep les influències dels corrents expressionistes i surrealistes que han deixat una important empremta en l’art contemporani mexicà.

El llenguatge visual emprat en la seva obra, incorpora amb mestratge les tècniques pictòriques tradicionals junt amb les noves tecnologies aplicades a les arts plàstiques. Les seves fotografies, tractades amb eines de retoc digital, creen una particular mirada sobre sentiments espiritualitat, mites i creences.

La sèrie d’imatges Celebración de la vida que Mauricio exposa, fa referència a una de les tradicions més populars dels mexicans, perquè aborda la mort com a part complementària de la vida. El seu origen es troba en les cultures prehispàniques, on la mort significava l’evolució cap a l’etern. Per aquesta raó observem en aquestes imatges plenes de força, com les escenes de la vida i de la mort es troben entranyablement unides, recordant que morir és necessari per a renéixer amb força renovada.

Celebración de vida · Obres disponibles