Mirada frontal

Jesús M. Ramos

La exposició Mirada frontal ens convida a mirar a l’horitzó per sobre de les empremtes de la nostra civilització. En el rerefons d’aquests acrílics pintats directament sobre fusta, podem plantejar-nos qüestions sobre el destí del planeta Terra i el respecte que ens hauria de generar.

Sense representar de manera directa el poder de la catàstrofe, hi ha quadres que semblen evocar-nos el dia després d’un cataclisme, o millor dit, un temps després, distanciat, com ha succeït en tantes civilitzacions desaparegudes.

Si observem bé les seves superfícies – on dominen uns ocres i grocs atmosfèrics, així com uns blaus emboirats -, sovint trobem amagada una retícula que estructura l’espai físic del quadre, encara que el que en ell s’hi representa no guardi una relació directa amb aquesta xarxa reticular. 

 Miro i repenso en tot allò que ens envolta, començant per la representació de l’entorn, ara frontal, on la invenció d’un paisatge i la possibilitat de la seva existència, s’alineen en una obra pictòrica més suggeridora alhora que distant.

Ara és l’espectador qui mira a l’horitzó per sobre de les empremtes de la civilització.

Obres disponibles

Eclosió

120 x 80 cm

Casc urbà II

120 x 100 cm

Casc urbà III

100 x 100 cm

Casc urbà IV

80 x 80 cm

Casc urbà V

100 x 100 cm

Casc urbà VI

80 x 80 cm

Casc urbà VII

80 x 80 cm

Casc urbà VIII

80 x 80 cm

Casc urbà IX

60 x 60 cm

Besòs

80 x 80 cm

Horitzó

80 x 80 cm

Casc urbà XII

80 x 80 cm

Estructura I

60 x 60 cm

Estructura II

60 x 60 cm

Estructura III

60 x 60 cm

Estructura IV

60 x 60 cm

Estructura VI

60 x 60 cm

Alçat amb perfil

100 x 100 cm

Mirada frontal

80 x 80 cm

Pont

80 x 80 cm

Restes

100 x 100 cm