JG_1055 · Sèrie 76 s/t – III

Sèrie del 76 · Sense tìtol III
Josep Guinovart
Litografia il·luminada a mà a tres tintes
58 x 50 cm
Any: 1976
485 €