JMR_014 · Alçat amb perfil

Alçat amb perfil
Jesús M. Ramos

Nº JMR_014 · 2022
Mixta sobre fusta
100 x 100 cm

2.200,00 €