MSM_Grafiti · 9210

Sèrie: Grafitis · 1988-91
Desencant d’un temps, d’un país.
Manuel Solà

Nro. catàleg: MSM_9210
Tècnica mixta sobre fusta

50 x 30 cm

450,00 €