MSM_Grafiti · 9211

MSM_9211
Sèrie: Grafitis · 1988-91
Desencant d’un temps, d’un país.
Manuel Solà

Nro. catàleg: MSM_9211
Tècnica mixta sobre fusta

19 x 29 cm

340,00 €