MSM_Grafiti · 9212

Sèrie: Grafitis · 1988-91
Desencant d’un temps, d’un país.
Manuel Solà

Nro. catàleg: MSM_9212
Tècnica mixta sobre fusta

31,5 x 23 cm

340,00 €