MSM_Grafiti · 9213

Sèrie: Grafitis · 1988-91
Desencant d’un temps, d’un país.
Manuel Solà

Nro. catàleg: MSM_9213
Tècnica mixta sobre fusta

31 x 22 cm

340,00 €