MSM_Grafiti · 9214

Sèrie: Grafitis · 1988-91
Desencant d’un temps, d’un país.
Manuel Solà

Nro. catàleg: MSM_9214
Tècnica mixta sobre fusta

35 x 35 cm

340,00 €