MSM_Grafiti · 9216

MSM_9216
Sèrie: Grafitis · 1988-91
Desencant d’un temps, d’un país.
Manuel Solà

Nro. catàleg: MSM_9216
Tècnica mixta sobre paper

35 x 25 cm

340,00 €