MSM_Grafiti · 9216

MSM_9216
Grafitis · 1988-91
Desencant d’un temps, d’un país
Manuel Solà
Tècnica mixta sobre paper
35 x 25 cm
250,00 €