MSM_Grafiti · 9217

MSM_9217
Sèrie: Grafitis · 1988-91
Desencant d’un temps, d’un país.
Manuel Solà

Nro. catàleg: MSM_9217
Tècnica mixta sobre paper

35 x 25 cm

340,00 €