PB_008 · Erosió · 13

Erosió · 13
Pere Baguena
Fusta de Xiprés, Cupressus sempervirens.
44 x 43 x 28 cm
1.625 €