Política de Privacitat

Posem en el seu coneixement que les dades de caràcter personal, incloses les imatges, si fos el cas, facilitades voluntàriament per vostè, seran tractades d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), així com a les Legislacions Nacionals vigents en cada moment, amb la finalitat de gestionar i administrar els assumptes relatius a les relacions existents entre l’Interessat i el Responsable del Tractament, Espai Art60, i per remetre-li informació sobre les nostres activitats i / o donar resposta a les sol·licituds d’informació, suggeriments, opinions.

La categoria de les dades que es tracten a Espai Art60 son únicament dades identificatives.

Si el Usuari facilita la seva informació personal a través de formularis del web per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut de la Web, serà informat en cada moment de l’ús de les dades que es sol·licitin per poder enviar la resposta.

Les dades personals son obtingudes i gestionades per Espai Art60 amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i acomplir els compromisos establerts entre el Web i l’Usuari o per el manteniment de la relació que s’estableix entre les parts, i enviar informació sobre les activitats de Espai Art60.

Les dades podran ser utilitzades amb finalitat comercial de personalització, operativa i estadístiques, i activitats pròpies de Espai Art60, així com la extracció, emmagatzematge i estudis de màrqueting per tal d’adequar el contingut a les necessitats del usuari, millorar la qualitat, funcionament i navegació del web.

Els destinataris de la informació seran els artistes que exposen les seves obres, en cas que el usuari mostri interès per l’ adquisició d’alguna d’elles, així com aquelles entitats o organismes que puguin col·laborar en un moment donat en l’organització d’esdeveniments conjunts amb Espai Art60, i que per prestar els serveis de col·laboració poguessin tenir necessitat d’accés a les dades personals. Aquests accessos estaran regulats pel corresponent Contracte de Prestació de Serveis i / o Compromís de Confidencialitat entre el responsable del tractament, Espai Art60 i l’entitat col·laboradora (encarregat de tractament), de manera que es mantingui, en tot moment, el deure de secret sobre les dades personals tractades, així com la resta de mesures de seguretat relatives al compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dret a la intimitat.

Amb l’acceptació, vostè consent el tractament de les seves dades personals per a les finalitats indicades i autoritza expressament a Espai Art60 a la comunicació i/o accés a aquestes dades, si aquesta cessió i/o accés fossin necessàries per al seu tractament.

Les dades seran guardades durant el temps mínim necessari per portar a terme les finalitats de tractament, o fins que l’ usuari sol·liciti la seva eliminació.

Espai Art60 es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i per evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita, o la comunicació o accés no autoritzat a dites dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada. Tot i això, no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat dels dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques.

Seguint el que s’estableix en l’article 4 del *RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Vostè té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, supressió o oblit, limitació i/o portabilitat en l’àmbit reconegut pel Reglament  del Parlament Europeu i/o legislacions nacionals vigents.

Per exercitar els drets esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per email a galeria@espaiart60.art o per correu postal a Espai Art60 c/ Mestre Andreu nº 7 17860 Sant Joan de les Abadesses.

La Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a altres pàgines web de tercers, i que per tant no son operats per Espai Art60. Els titulars de dites webs disposaran de les seves pròpies polítiques de privacitat.

En cas que el usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en el tractament de les dades personals, té dret a presentar una reclamació a l’autoritat de control. En el cas d’España a la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es)

Espai Art60 es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Els canvis o actualitzacions en aquesta política no seran notificats de manera explícita al usuari i es recomana consultar aquesta pàgina periòdicament.