Josep Guinovart · Mèxic

El seu primer viatge a Mèxic en 1972 significa per en Josep Guinovart l' inici d'una estreta i entranyable relació amb el país, amb la seva cultura i amb la seva gent. Aquest fet causa una profundíssima impressió en l'artista davant la força i el misteri de la cultura mexicana, trencant els esquemes derivats de la seva ànima i formació europea.

Es a partir d'aquell moment on, no sols les obres realitzades a Mèxic, sinó també la seva creació futura, rep l'influència de les experiències allí viscudes en les diverses estances realitzades al llarg de la seva vida

Obres disponibles

Sèrie León Felipe · I

Sèrie León Felipe · II

Sèrie León Felipe · III

Cartell museu Bosque de Chapultepec